2551053308 Εθνικής Αντίστασης 64, Αλεξανδρούπολη athanasioskaisas@gmail.com
hero image

ΚΑΪΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Αλεξανδρούπολη
______

παρεχομενες υπηρεσίες
 

Φωτοβολταϊκά συστήματα
Φωτοβολταϊκά πάνελ

Ηλεκτρολογικές Εφαρμογές
Εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Μελέτη - Κατασκευή - Συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


Πλήρης ηλεκτρολογικός εξοπλισμός