2551053308 Εθνικής Αντίστασης 64, Αλεξανδρούπολη athanasioskaisas@gmail.com
hero image

ΚΑΪΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Αλεξανδρούπολη
______

φωτοβολταϊκά


 

Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού Ι

Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 10 kW σε δώμα οικοδομής στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης

 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού σταθμού ΙΙ

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 10 kW σε δώμα τετραόροφης οικοδομής

 

Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ΙΙΙ

Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύο 10 kW σε στέγη οικίας με χρήση ντιζοστριφώνου

 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού σταθμού ΙV

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 10 kW , σε υφιστάμενο στέγαστρο

 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου Ι

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 500 kW στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Συνεργασία με την εταιρεία Νανοδομη στην προμήθεια Φωτοβολταϊκών πλαισίων και μετατροπέων.
Συνεργασία με την εταιρεία Σταυρίδης για την προμήθεια των βάσεων στήριξης.
Συνεργασία με την εταιρεία Κούσης ΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

 

 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου ΙI

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100 kW με σταθερές βάσεις-πασσαλόμπηξη, με δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής κλίσης

 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου ΙII

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 30 kW στην περιοχή του Ελληνοχωρίου Διδυμοτείχου Έβρου με βάσεις διαξονικού ηλιοστάτη-tracker

 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου ΙV

Οι φωτογραφίες αφορούν την κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100 kW στην περιοχή του νομού Έβρου.