Συνεδριάσεις

Ολομέλεια - Ειδική Ημερήσια Διάταξη

Λεπτομέρειες:

  • Ημερομηνία: 
  • Τοποθεσία: Βουλή - Αίθουσα Ολομέλειας

Θέμα:

Λήψη απόφασης επί της από 4 Ιουνίου 2019 ομόφωνης πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων για οικονομική ενίσχυση, κατ’ έτος, των ανηλίκων τέκνων του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Κυριάκου Παπαδόπουλου.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.