Επιτροπές

Εξεταστική Επιτροπή Υγείας

Λεπτομέρειες:

  • Ημερομηνία: 
  • Τοποθεσία: Βουλή - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)

Παροχή διευκρινίσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Δημήτριο Γιώγο, Νικόλαο Συκά και Νικόλαο Χούντα σχετικά με την Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης που υπέβαλαν στην Επιτροπή.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.