Επιτροπές

Συνεδρίαση Υποεπιτροπής υδατικών πόρων

Λεπτομέρειες:

  • Ημερομηνία: 
  • Τοποθεσία: Βουλή - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» - 150

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Η προστασία της Λίμνης Βεγορίτιδας ως καθοριστικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Την Επιτροπή θα ενημερώσουν οι κ.κ.:
Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Στέφανος Μπίρος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Κωνσταντίνος Γέρου, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Βασίλειος Μιχελάκης, Ελπίδα Γρηγοριάδου, Στέφανος Δόντσιος και Δημήτριος Γαζής, Συντονιστής, Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων και Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, αντιστοίχως, Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος Έδεσσας, Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης και Αναστασία Αλληλόμη, Δήμαρχος και Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, αντιστοίχως, Διαμάντω Κρητικού, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής του Αμυνταίου, Νικόλαος Μούλας, Κλήμης Μπούκτσης και Ιωάννης Πρώιος, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας, αντιστοίχως, και Δημήτριος Παπαδήμος, Υπεύθυνος του Τομέα Εδαφικών και Υδατικών Πόρων του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.