Ερωτήσεις

Ερώτηση σχετικά με την Ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη

Η Ερώτηση απευθύνεται στο υπουργείο:
  • Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ερωτώμενος Υπουργός:
  • Δρίτσας Θεόδωρος (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.