Τηλεόραση

Τα νέα θετικά μέτρα της Κυβέρνησης

"Το συνολικό αποτέλεσμα των μέτρων αυτών θα έχει μια τέτοια δυναμική που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας". Γ. Καΐσας

Συνέντευξη του Βουλευτή Έβρου ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργίου Καΐσα στην ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση σχετικά με τα νέα θετικά μέτρα της κυβέρνησης.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.