Τηλεόραση

Για την αντιμετώπιση των καταστροφών στην Σαμοθράκη

"Με την θεομηνία, ήρθαν στην επιφάνεια οι κρυφές πληγές του νησιού, που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ολιστικά και οριστικά.¨

Συνέντευξη του Βουλευτή Έβρου ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργίου Καΐσα στη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση σχετικά με την αντιμετώπιση των καταστροφών από την θεομηνία στην Σαμοθράκη.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.