Ραδιόφωνο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ - FM 100 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συμπεράσματα από το 2ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Συνέντευξη του Βουλευτή Έβρου ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργίου Καΐσα στο FM 100 (Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης) σχετικά με το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τα συμπεράσματά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ώριμος και πλέον πιο ομοιογενής πολιτικός σχηματισμός, χωρίς να απεμπολεί τον βασικό του στόχο του μετασχηματισμού της κοινωνίας σε μια δημοκρατική και σοσιαλιστική κοινωνία δικαίου, προσεγγίζει και δίνει λύσεις στα προβλήματα με ρεαλισμό και πλήρη επίγνωση των διεθνών παραγόντων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο Ταμείο διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας το οποίο με την μακρόχρονη αξιοποίηση και όχι την άκρατη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, εντάσεται στην στρατηγική μας για δίκαιη ανάπτυξη μιας και το 50% των εσόδων του θα κατευθύνονται στην ανάπτυξη, σε πλήρη αντίθεση με τις νεοφιλελεύθερες πρακτικές του ξεπουλήματος, των κυβερνήσεων του παρελθόντος.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.