Ραδιόφωνο

Για την πολιτική επικαιρότητα και τις ονομαστικές ψηφοφορίες - FM 100 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα νέα Κοινοβουλευτικά δεδομένα δημιουργούν νέες συνθήκες στην πολιτική λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Συνέντευξη του Βουλευτή Έβρου ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργίου Καΐσα στο FM 100 (Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης) για την πολιτική επικαιρότητα και τις ονομαστικές ψηφοφορίες στην Βουλή.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.