Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής κ. Γ. Κατάϊνεν
Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής κ. Γ. Κατάϊνεν σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και στήριξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων