Προγραμματικές Δηλώσεις
Εκφώνηση των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης 8 Φεβρουαρίου 2015