Επίσκεψη στο Ομογενειακό σχολείο της Αστόρια, «Άγιος Δημήτριος»
Επίσκεψη στο ομογενειακό σχολείο της Αστόρια, «Άγιος Δημήτριος», Νέα Υόρκη.