Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο
Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. 22/09/2016, Αστόρια, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.