Κατά την διάρκεια των εγκαινίων
Κατά την διάρκεια των εγκαινίων