Χαιρετισμός στην τελετή εγκαινίων του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
Χαιρετισμός στην τελετή εγκαινίων του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου, TAP