Πανέβριο συνέδριο αιμοδοτών - Διδυμότειχο
Πανέβριο συνέδριο αιμοδοτών - Διδυμότειχο