Παροδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την Βουλγαρία
Παροδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την Βουλγαρία