Με την Πρέσβυ της Βουλγαρίας κα Αιμιλία Κράλεβα
Με την Πρέσβυ της Βουλγαρίας κα Αιμιλία Κράλεβα