Η εισήγησή μου για τον Προϋπολογισμό του 2017
Η εισήγησή μου για τον Προϋπολογισμό του 2017 είναι επικεντρωμένη στον τομέα της Υγείας.