Ομιλία στην Ολομέλεια για το Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας
Η ομιλία μου κατά την συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».