Ομιλία για τα Βαρέα Μέταλλα στο νερό
Ομιλία για τα βαρέα μέταλλα στο νερό κατά την σχετική συζήτηση στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. Βουλή, 15 Φεβρουαρίου 2017