Ομιλία στην συζήτηση του νέου νομοσχεδίου για την μεταρρύθμιση στην Υγεία
Ομιλία κατά την συζήτηση του νέου νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, 31-7-2017.