ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η απάντηση του Υπ. Υγείας σχετικά με το Κ.Υ. Σαμοθράκης

Στις 6/9/2017 το Υπουργείο Υγείας απάντησε στην αναφορά που είχαν καταθέσει οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Καΐσας, Αν. Γκαρά και Δ. Ρίζος σχετικά με το ΚΥ Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την απάντηση, 

1. Σε ότι αφορά τις οργανικές θέσεις, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η προκήρυξη δύο (2) θέσεων μόνιμων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. 

2. Σε ότι αφορά την μετατροπή του σε άγονο Τύπου Α, έχει γίνει σχετική εισήγηση με τα υπ' αριθμ. 13861/21.4.2016 και 20205/6.6.2017 έγγραφα της 4ης ΥΠΕ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

3. Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό ήδη έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ η αγορά ακτινολογικού μηχανήματος με ψηφιακό εμφανιστήριο. Επίσης, έχει εφοδιαστεί το ΚΥ με μηχάνημα για βιοχημικές εξετάσεις και γίνεται απρόσκοπτα ο εφοδιασμός με τα σχετικά αναλώσιμα και αντιδραστήρια ώστε να λειτουργεί το μικροβιολογικό εργαστήριο.

Οι δύο θέσεις προκηρύχθηκαν και μάλιστα με βαθμό επιμελητού Α και αυξημένο μισθό αλλά δυστυχώς δεν παρουσιάσθηκε κανένας ενδιαφερόμενος. Όσο αφορά το μικροβιολογικό, το Κ.Υ. έχει εφοδιαστεί με τα μηχανήματα και θα μπορούν να γίνονται μικροβιολογικές εξετάσεις.

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.